Članstvo u Centru za zaštitu sova Srbije

Ako želite da podržite naš rad, savetujemo vam da se učlanite u Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije (DZPPS) koje je krovna ornitološka organizacija u Srbiji. Centar sarađuje sa DZPPV-om od prvog dana osnivanja i zajednički sprovodi akcije i istraživanja.

Kontakt:

Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije
Vladike Ćirića 24/19
21000 Novi Sad
Tel: 021/631-8343
E-mail sekretara: sekretar@pticesrbije.rs
www.pticesrbije.rs


Priključite se Centru za zaštitu sova Srbije, pomozite sovama i naučite o njima!

Potrebni volonteri:

1. Istraživači i zaštitari

2. Dizajneri, grafički dizajneri, ilustratori

 • izrada ilustracija za brošure, postere, majice...

 • osmišljavanje idejnih rešenja za kampanje

 • uređivanje veb sajta

3. Edukatori i pregovarači

 • organizacija predavanja i prezentacija

 • obilasci škola i drugih institucija

 • pregovaranje sa donosiocima odluka, organima vlasti i lokalnom zajednicom

4. Novinari

 • pisanje tekstova za veb sajt i medije

 • izveštavanje u vezi sa radom Centra i sovama u Srbiji

5. Menadžeri projekata

 • osmišljavanje i pisanje projekata u vezi sa proučavanjem, zaštitom i popularizacijom sova i njihovih staništa

 • traganje za sponzorima, donatorima, konkursima

 • prikupljanje sredstava za akcije Centra


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo