Upravni odbor Centra za zaštitu sova Srbije

Image 12

Milan Ružić (Predsednik Upravnog odbora)

Rođen je 1980. godine u Čačku gde je završio osnovnu školu, Osnovnu muzičku školu i Gimnaziju. Tokom 2007. radio je kao volonter u fondaciji The Barn Owl Trust u Engleskoj. Diplomirao je na Departmanu za veterinarsku medicinu na Poljoprivrednom fakultetu u Novom Sadu.

Od 2002. bavi se proučavanjem ptica širom Srbije. Zaposlen je u Društvu za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine. Aktivista je nekoliko NVO koje se bave istraživanjem i zaštitom prirode. Učestvovao je na više od 20 domaćih i međunarodnih istraživačkih projekata, kao i na brojnim međunarodnim i domaćim naučnim skupovima i konferencijama, radionicama na temu zaštite prirode, ornitologije i eko-turizma. Objavio je više od 70 naučnih radova i kratkih saopštenja i veliki broj popularnih tekstova i novinskih članaka.

Emalil

Image 12

Dimitrije Radišić (zamenik predsednika Upravnog odbora)

Rođen je 1986. godine u Novom Sadu. Osnovnu školu je završio u Sremskoj Kamenici, a gimnaziju u Novom Sadu. Diplomirao je biologiju na Departmanu za biologiju i ekologiju pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. 

Od 1999. godine bavi se istraživanjem ptica na različitim lokalitetima u Srbiji i Crnoj Gori. Od 2002. je polaznik, a od 2005. je saradnik programa biologije u Istraživačkoj stanici Petnica. Član je nekoliko nevladinih i drugih organizacija koje se bave istraživanjem i zaštitom prirode. Proučavanje sova započeo je 2005. godine popisom zimujućih sova utina u Vojvodini, posebno u Banatu, a ta istraživanja sprovodi i danas. Do sada je objavio više stručnih i popularnih radova iz oblasti orniotologije sa podučja Srbije i Crne Gore.

Emalil

Image 12

Marko Šćiban

Rođen 1985. godine u Novom Sadu gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Apsolvent je biologije na Departmanu za biologiju i ekologiju pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu. 

Od 1998. godine počinje da se bavi proučavanjem ptica širom Srbije, ali i u Crnoj Gori, Ruskoj Federaciji, Makedoniji i Republici Srpskoj. Ipak, većinu svojih terenskih istraživanja sprovodi u Vojvodini. Od 2000. do 2002. godine učestvovao je na seminarima Istraživačke stanice Petnica, na smeru biologija. Član je brojnih NVO koje se bave istraživanjem i zaštitom ptica i prirode u Srbiji. Koautor i autor je preko 60 stručnih radova i kratkih saopštenja iz oblasti ornitologije. Prisustvovao je na brojnim domaćim i međunarodnim stručnim skupovima, konferencijama, radionicama i predavanjima na temu zaštite i proučavanja ptica i zaštite prirode uopšte. Učestvovao na preko 20 projekata koji su imali za cilj proučavanje ptica, biodiverziteta, sprovođenje aktivne zaštite i edukacije stanovništva.

Emalil

Image 12

Draženko Rajković

Rođen je 1988. godine u Somboru. Osnovnu školu završio je u Stanišiću (opština Sombor), a Srednju saobraćajnu školu u Subotici. Osnovne studije biologije upisao je 2009. godine na Prirodno–matematičkom fakultetu u Novom Sadu.

Još od dečačkih dana pokazao je interesovanje za prirodu, a naročito za faunu ptica. Tokom vremena ljubav i entuzijazam prerasli su u pasionirano i ozbiljno istraživanje ptica i njihove ekologije uz svesrdnu pomoć prijatelja i porodice. Od početka je pokazao zainteresovanost za noćne vrste ptica, posebno za sove koje intezivno prati od 2005. godine. Od tada vrši monitoring svih vrsta sova u severozapadnoj Bačkoj, posebno se bazirajući na biologiju i ekologiju vrsta iz roda Asio (Asio otus i Asio flammeus). Autor je brojnih novinskih članaka, ornitoloških beleški, kratkih saopštenja i jednog naučnog rada. Poslednjih godina je počeo istraživanja širom Srbije (centralni Banat, Stara planina, Fruška gora, Kopaonik), posebno se usredsređujući na šumske i visokoplaninske vrste sova.

Emalil

Image 12

Milivoj Vučanović

Rođen je 1976. godine u Vršcu. Zaposlen je kao čuvar prirode (rendžer) u rezervatu prirode „Vršačke planine”.

Član je Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, koordinator biološke sekcije Prirodnjačkog društva „GEA”. Autor je dokumentarnog filma „Zaštitimo sove”, autor mnogobrojnih članaka i radova u raznim ekološkim i ornitološkim časopisima i biltenima. Učestvovao je u izgradnji „LEAP-a” za opštinu Vršac. Posebna zona interesovanja u ornitologiji su mu dnevne i noćne ptice grabljivice. Do sada se najviše bavio proučavanjem i aktivnom zaštitom šumske i dugorepe sove.

Emalil

Image 12

Marko Janković

Rođen je u Valjevu 1986. godine. Osnovnu školu i Matematičku gimnaziju završio je u Valjevu. Osnovne i diplomske akademske studije biologije završio je na Departmanu za biologiju i ekologiju pri Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, gde je sada student doktorskih akademskih studija. 

Počev od 2000. godine aktivan je terenski ornitolog. Objavio je više naučnih radova i kratkih saopštenja. Član je Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Lige za ornitološku akciju Srbije, a dugogodišnji je član i Naučno-istraživačkog društva studenata biologije „Josif Pančić“. Od 2008. saradnik je Centra za markiranje životinja kao prstenovač ptica.

Emalil

Image 12

Katarina Paunović

Rođena je 1974. godine u Beogradu gde je završila osnovnu školu, i gimnaziju (jezički smer - inokorespondent-saradnik za Engleski jezik). Od decembra 2007. godine živi i radi u Novom Sadu. Bavi se web site administracijom i grafičkim dizajnom.

Fotografijom je amaterski počela da se bavi još u detinjstvu zahvaljujući ocu koji je i sam bio fotograf amater. Krajem 2005. godine, fascinirana pticama tokom jesenje seobe počinje da ih fotografiše i da se interesuje za determinisanje vrsta. Početkom 2006. godine, zajedno sa prijateljima ornitolozima, počinje da obilazi terene po Srbiji i fotografiše prvenstveno ptice, ali i druge životinje kao i pejzaže. Takođe ponekad učestvuje i u prstenovačkim kampovima.

Emalil

Image 12

Sever Nagulov

Rođen je 26.1.1980. u Beogradu, a živeo je i školovao se u Maroku, Jordanu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Diplomirao je 2008. godine na Geografskom fakultetu u Beogradu sa diplomskim radom “Odlike i rasprostranjenje sova Srbije”. Trenutno je na master studijama iz geografije. 

Sever je aktivan učesnik istraživačkih i zaštitarskih projekata u Srbiji od 2006. godine, a najviše je bio aktivan na monitoring zimovališta sova utina u Sremu. Ostala interesovanja su mu: planinarenje, biciklizam i fotografija. 

Emalil

Image 12

Nenad Spremo

Rođen je 1986. godine u Somboru. Osnovnu školu i Gimnaziju je završio u Apatinu. Student je Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu, smera diplomirani biolog. 

Od svoje najranije mladosti pokazao je interesovanje za biologiju, posebno za ptice. Učestvovao je u realizaciji velikog broja projekata radeći u različitim nevladinim organizacijama. Aktivnim publikovanjem podataka iz oblasti ornitologije bavi se od 2006. godine. Svoj rad  poslednjih nekoliko godina usmerio je ka istraživanju ishrane raznih vrsta sova, pre svega kukuvije. U dosadašnjem istraživačkom radu radio je na sledećim područjima: Gornje Podunavlje, dolina Pčinje, Fruška gora, Zasavica, Stara planina, Vršačke planine, kao i na mnogim drugim.  U budućnosti želi da nastavi rad na proučavanju i zaštiti ptica.

Emalil

© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo