Kukumavka - Athene noctua (engl. Little Owl)

Izgled i opis

Kukumavka je mala sova koja ima veliku glavu, duge noge, žute oči i specifične bele „obrve”. Na glavi nema uškice. Leđa i glava su joj braon boje, a sa donje strane je bela sa smeđim prugicama. 

 

Rasprostranjenje i brojnost u Srbiji

U Srbiji naseljava nizije i podgorja, dok se u planinama vrlo retko sreće, isključivo van perioda gnežđenja. Prema procenama u Srednjoj Srbiji se gnezdi 2.500-5.000 parova, a u Vojvodini 1.500-2.000 parova.

 

Kretanja

Odrasle kukumavke su stanarice koje ceo životni vek provode na teritoriji, dok mlade ptice mogu lutati i do 600 kilometara od mesta izleganja. 

 

Staništa

Kukumavke biraju su otvorene i mozaične terene sa pojedinačnim drvećem, pašnjake sa drvećem, kamenjare, pustinje sa kamenjarima i napuštenim zgradama, voćnjake, parkove, salaše, ljudska naselja. Izbegavaju kompaktna šumska staništa.

 

Ponašanje

Kukumavka je najaktivnija u sumrak, manje u toku dana i noći. Preko dana se može videti kako sedi na dimnjaku, ivici krova ili otvoru u zidu gde se rado sunča. Često se oglašava tokom cele godine. Leti nalik detlićima. 

 

Lov i ishrana

Uobičajeno lovi sa nekog izdignutog objekta (stub, ograda, krov) ili hodajući po tlu. Osnovna hrana ove vrste su krupniji insekti i mali sisari (voluharice, miševi i rovčice), ređe vodozemci i kišne gliste. 

 

Gnežđenje

Kukumavka ne gradi gnezdo već koristi prirodne šupljine u drveću, zidovima, lesnim odsecima, liticama i tavanima. Prihvata posebno napravljene kutije za gnežđenje. Tokom aprila i maja ženka polaže 3-6 jaja u razmacima od po 2 dana iz kojih se mladi izležu nakon 4 nedelje. Gnezdo napuštaju sa 7 nedelja, a potpuno su nezavisni sa 3 meseca starosti. 

 

Ugroženost

Kukumavke su ugrožene proganjanjem i ubijanjem, nedostatkom mesta za gnežđenje (stara stabla, napušteni objekti, otvoreni tavani), trovanjem pesticidima, stradanjem na putevima.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo