Vesti

Ponovo brojimo sove!

Zimovališta sova utina poznata su naučnoj i široj javnosti u Srbiji već nekoliko decenija. Budući da je na velikom delu životnog prostora ove vrste u Evropi došlo do drastičnih promena stanišnih i prehrambenih uslova, populacije utina se smanjuju i lokalno izumiru.

U Srbiji se brojnost populacije utine procenjuje na 19.000 do 28.000 gnezdećih parova, sa trendom blagog porasta. Na području Vojvodine gnezdi se 9.700 do 14.200 parova.

Želimo ponovo da sprovedemo sistematsko brojanje jedinki utina u zimskim jatima širom Srbije. Javite nam se ako želite da pomognete u terenskim istraživanjima ili ako poznajete lokacije gde se ove sove okupljaju. Detaljnije >>>

 

Centar Kikinde zaštićen kao stanište sova utina!

Strogi centar Kikinde početkom januara 2013. godine proglašen je za zaštićeno stanište najvećeg zimskog jata sova utina Asio otus na Planeti.

Ova odluka kruna je rada i saradnje Centra za zaštitu sova Srbije, Opštine Kikinda, Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode i drugih institucija iz grada sa severa Banata. Kikindski gradski trg ovim aktom postao je prvo i jedino urbano zaštićeno stanište sova na svetu. Pored toga, sove su dobile zaštitu kakvu zaslužuju, a grad novu priliku za promovisanje i razvoj eko-turizma.

Da potsetimo, samo u Vojvodini svake zime boravi između 25-30.000 sova utina koje se baškare na stablima u salašima, farmama, selima i gradovima. Naš Centar i brojni volonteri predano rade na pronalaženju, obeležavanju i zaštiti njihovih zimujućih lokacija širom Srbije kao osnovu za opstanak ove vrste u blizini čoveka i održiv razvoj lokalnih zajednica.

http://www.rts.rs/page/stories/sr/story/57/Srbija+danas/1244262/I+sove%2C+kona%C4%8Dno%2C+mogu+da+odahnu.html  

 

Drugi zimski ornitološki kamp

U periodu od 9. do 16. novembra 2012. godine održan je drugi zimski ornitološki kamp za prstenovanje sova i dnevnih grabljivica u Srbiji u organizaciji Centra za zaštitu sova Srbije.

Kamp je kao i prošle godine bio smešten u centralnom Banatu u Banji „Rusanda“ nadomak naselja Melenci. Ptice su hvatane i obeležavane u naseljima Melenci, Kumane, Torda i u parku Banje „Rusande“. Kao i prošle godine, akcenat smo stavili na krilno markiranje jedinki utine Asio otus PVC markerima u boji, obuku volontera i popularizaciju ovog vida ornitologije.

Ove godine nismo imali goste iz drugih zemalja, međutim kamp su posetili brojni ljubitelji ptica i prirode. Između ostalih kamp su posetili učesnici projekta „Mala škola ornitologije“ u organizaciji Društva za zaštitu i proučavanje ptica Srbije. Tom prilikom su se brojni srednjoškolci i studenti upoznali sa radom kampa i značajem istraživanja ptica na ovom lokalitetu. U radu kampa aktivno je učestvovalo od dva do osam volontera. Prstenovači su bili Dimitrije Radišić i Draženko Rajković.

Tokom trajanja kampa obeležena je ukupno 41 utina (22 su obeležene krilnim markerima) i jedna kukuvija Tyto alba. S obzirom na mali broj učesnika i česte loše vremenske prilike smatramo kamp veoma uspešnim. Nadamo se da će i sledeće godine biti organizovan sad već tradicionalan zimski kamp još veći i uspešniji nego prethodnih godina. Zahvaljujemo se rukovodstvu i radnicima Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja „Rusanda“ koji su najsrdačnije pomogli rad kampa.

Draženko Rajković
strix.draze@gmail.com

 

Image 01Centar na LORIST-u

Od petka 28. do nedelje 30 septembra 2012, Centar za zaštitu sova Srbije prvi put će se predstaviti na sajmu "Eko-Svet" u okviru Međunarodnog sajma Lorist. Možete nas posetiti u Hali 3, gde ćemo štand deliti zajedno sa Društvom za zaštitu i proučavanje ptica Srbije.

U subotu 29. septembra od 15-16 časova održaćemo predavanje i tribinu na temu „Zaštita sova u Srbiji“. Dođite da se družimo i upoznamo.

Vidimo se!

 

Najava novog kampa

Image 01U novembru 2012. opet ćemo se okupiti na Rusandi, zajedno sa kolegama iz inostranstva. Na ovom lokalitetu sove pratimo punih 7 godina i postigli smo odlične rezultate.

Prošle zime održan je kamp za prstenovanje sova. Osnovni cilj radionice bio je obuka i upoznavanje učesnika sa tehnikom krilnog markiranja sova utina i primenom iste u državama širom Evrope. Gosti ornitolozi iz Belgije, Letonije i Slovačke, kao i učesnici iz Srbije, bili su u mogućnosti da vide i nauče jedni od drugih tehnike hvatanja, manipulisanja i obeležavanja ptica grabljivica. U radu aktivno je učestvovalo 13 istraživača.

Tokom kampa markirano je ukupno 64 sove utine (Asio otus), jedna kukuvija (Tyto alba) i jedan mišar (Buteo buteo). Utine su pored standardnih aluminijumskih prstenova obeležene i krilnim markerima u boji. Time je Srbija i zvanično postala tek treća zemlja na svetu u kojoj su na ovaj način obeležavane sove utine.

O tačnom datumu održavanja kampa i uslovima boravka, obavestićemo vas uskoro.

 

Nove table na zimovalištima utina

Image 01Centar za zaštitu sova Srbije u januaru 2012. dobio je sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije za realizaciju projekta „Aktivna zaštita sova utina u Vojvodini“. Zahtev za sredstva podneli smo tokom 2011, a rok za realizaciju je kraj 2012 godine.

Planiramo da do kraja godine izradimo i postavimo dodatnih 20 informativnih tabli, koje već krase vojvođanska sela i gradove. Table imaju za cilj da skrenu pažnju lokalnog stanovištva na zimujuće sove i potrebu za njihovom zaštitom. Osim toga, napravićemo i postaviti i 200 korpi od pletenog pruća za gnežđenje sova utina.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo