O Centru za zaštitu sova Srbije

Centar za zaštitu sova Srbije osnovan je početkom 2010. godine kao nevladina i neprofitna organizacija sa sedištem u Novom Sadu. Udruženje je nastalo okupljanjem grupe dugogodišnjih istraživača i zaljubljenika u sove. Ono okuplja profesionalne ornitologe i biologe, kao i ljubitelje sova i prirode.

Misija i svrha postojanja Centra za zaštitu sova Srbije je zaštita sova i njihovih staništa kroz naučno-istraživački rad, saradnju sa upravljačima zaštićenih prirodnih dobara na teritoriji Srbije, saradnju sa srodnim organizacijama na republičkom i međunarodnom nivou, edukaciju stanovništva, a posebno ljudi i organizacija koji su svojim poslom i aktivnostima na bilo koji način vezani za sove i njihova staništa.

Iako je Centar za zaštitu sova Srbije mlada organizacija, njegovi osnivači su iskusni ornitolozi koji su svoja znanja i veštine sticali kroz rad u brojnim drugim organizacijama poput Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, Naučno-istraživačkog društva studenata biologije „Josif Pančić“, Udruženja ljubitelja prirode „Riparia“ i mnogih drugih srodnih organizacija.

Upravni odbor

Upravni odbor Centra za zaštitu sova Srbije:

  • Milan Ružić (Predsednik Upravnog odbora)
  • Dimitrije Radišić (zamenik predsednika Upravnog odbora)
  • Marko Šćiban
  • Draženko Rajković
  • Milivoj Vučanović
  • Marko Janković
  • Katarina Paunović
  • Sever Nagulov
  • Nenad Spremo
Detaljnije

Centar u medijima

Na ovoj stranici su prikazani novinski članci koji govore o dosadašnjim aktivnostima Centra.

Takođe možete pogledati i brojne novinske članke nastale tokom rada brojnih naučno-istraživačkih organizacija. Mnogi od učesnika ovih akcija sada su članovi Centra za zaštitu sova Srbije.

Na žalost, tokom naših akcija nailazimo na brojne ilegalne aktivnosti. O mnogima od njih obavestili smo medije, s nadom da se takve stvari više neće ponavljati.

 


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo