Aktivna zaštita šumske sove - „Ovčarsko-kablarska klisura”

Aktivna zaštita šumske sove Strix aluco na području Predela izuzetnih odlika

„Ovčarsko-kablarska klisura” (2008-)

Većina šuma u Srbiji je mlada i nema dovoljno starih stabala koja poseduju prirodne duplje u kojima se gnezde ptice i žive razne druge životinjske vrste. Takve šume ostaju bez predatora koji brinu o prenamnožavanju štetnih insekata (gubari, potkornjaci) i glodara (miševi, puhovi, veverice). U praksi je potvrđeno da čovek može relativno lako i jeftino da interveniše u ovakvim situacijama i popravi stanje poremećenog prirodnog balansa. Jedan od načina je pravljenje i postavljanje kutija (kućica) za gnežđenje ptica.

Tokom 2008. godine na zaštićenom području Predela izuzetnih odlika „Ovčarsko-kablarska klisura“, planinama Ovčar, Kablar i Debela gora postavljeno je 40 kutija za gneždenje šumskih sova. Prvi obilasci kutija tokom proleća 2009. godine pokazali su da je više od polovine kutija posećivano, a prstenovani su i mladunci u nekoliko od njih. Narednih godina sve kutije redovno su posećivane i stanje u njima beleženo. Od početka trajanja projekta, prstenovano je više od 50 sova.

U sklopu projekta 24-25.9.2011. u Regionalnom eko-edukativnom centru u selu Rošci na Kablaru odrganizovana je i dvodnevna radionica za učenike osnovne škole „Vuk Karadžić“ iz Čačka. Tema kampa bila je zaštita sova i prirode tog dela Srbije. Deca su imala priliku da na terenu, u šumi, vide kutije za gnežđenje šumskih sova, slušaju predavanja o biodiverzitetu Ovčarsko-kablarske klisure, sovama i leptirima Srbije, analiziraju ishranu sova putem gvalica i diskutuju na temu zaštite prirode. Kamp je organizovan uz finansijsku pomoć Grada Čačka i Turistične organizacije Čačka, a za ovu priliku štampani su liflet i poster o sovama.© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo