Aktivna zaštita šumske sove na području NP „Fruška gora”

Aktivna zaštita šumske sove Strix aluco na području Nacionalnog parka „Fruška gora” (2010-)

Gledano iz perspektive divljih životinja, mnoga šumska staništa u Srbiji nisu idiličan dom. Šumarske prakse koje su za cilj imale što intenzivniju eksploataciju drveta iz šuma, učinile su mnoge od njih značajno siromašnijim staništima u kojima različite vrste nemaju sve uslove neophodne za opstanak. Jedan od najvećih problema u šumama kojima se intenzivno gazduje je nedostatak velikih, starih stabala sa dupljama u kojima se, između ostalog, gnezde mnoge vrste ptica. Jedna od njih je šumska sova Strix aluco, vrlo korisna vrsta za čoveka s obzirom da se hrani glodarima, pa je stanje populacije ove vrste značajno pitanje, kako za zaštitare prirode, tako i za one koji se staraju o šumskim staništima.

Centar se od svog nastanka bavi zaštitom i unapređenjam populacija šumskih sova kroz, u svetu mnogo puta oprobanu, metodu postavljanja kutija za gnežđenje koje zamenjuju, odnosno simuliraju, prirodne duplje. Tako smo zajedno sa Pokretom Gorana Novog Sada u februaru 2010. godine pokrenuli akciju postavljanja drvenih kutija za gnežđenje na Fruškoj Gori. Ukupno je napravljeno 10 kutija koje su postavljene na širem području izletišta Stražilovo, nedaleko od Sremskih Karlovaca. Rezultati su bili vidljivi već tokom proleća kada su dve kutije naselile šumske sove i u njima položile jaja. Već naredne 2011. godine bilo je naseljeno šest kutija i taj broj je uz manja odstupanja konstantan i danas.

Ohrabreni uspehom pilot projekta obratili smo se Javnom preduzeću „Nacionalni park Fruška Gora“ sa ciljem da ova akcija zaživi na širem području Nacionalnog parka. Zajedničkim naporima dobijena su projektna sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine koja su nam omogućila pravljenje dodatnih 40 kutija i njihovo postavljanje tokom 2012. godine. Područja koja smo odabrali za postavljanje kutija su različiti tipovi šuma između Vrdnika i Rakovca i između hotela Norcev i Grgetega. Pored zaštitarskih ciljeva, projekat sa veštačkim domovima za šumske sove na Fruškoj Gori imaće i istraživačku dimenziju. Višegodišnjim praćenjem svake postavljene kutije, imaćemo uvid u život fruškogorskih šumskih sova, njihovu ishranu, navike i druga pitanja od značaja zaštitu vrste.

Foto galerija na FB© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo