Aktivna zaštita šumske sove i dugorepe sove

Aktivna zaštita šumske sove Strix aluco i dugorepe sove Strix uralensis na području Predela izuzetnih

odlika „Vršačke planine” (1999-)

Vršačke planine su najviši planinski masiv u Vojvodini. Nalaze se u jugoistočnom Banatu uz granicu sa Rumunijom i površine su oko 4.500 ha. Najviši vrh je Gudurički sa visinom od 641 m. Najvećim delom su prekrivene šumom koje su na pojedinim mestima prošarane otvorenim terenima. Usled prekomerne eksploatacije veći deo šuma spada u takozvane niske, pa sami tim stabla nisu dovoljno debela i stara da bi se u njima formirala duplja u kojoj bi se gnezdile sove. Usled nedostatka duplji, sove pokušavaju da se gnezde na neadeakvatnim mestima kakva su stara gnezda ptica grabljivica ili na tlu gde legla često stradaju od predatora ili propadaju usled loših vremenskih prilika.

Sa ciljem da se pomogne sovama u reproduktivnom periodu članovi Prirodnjačkog društva „GEA“ iz Vršca došli su na ideju da se naprave odgovarajuće kutije, koje bi nadoknadile nedostatak prirodnih duplji. Takođe, jedan od ciljeva bio je i vezivanje ptica za određenu teritoriju, kao i povećanje lokalne populacije šumske i dugorepe sove.

Tokom 1999. godine postavljene su dve, a tokom 2001. godine još devet probnih kutija za gnežđenje šumskih sova. Već 2002. godine u šest kutija su se naselile šumske sove i uspešno izvele potomstvo. Prvi gnezdeći par dugorepe sove u Vojvodini otkriven je 1998. godine na Vršačkim planinama. Kako su i njima, kao i šumskim sovama gnezda propadala usled nedostatka pogodnih prirodnih niša za razmnožavanje, 2002. godine postavljene su dve kutije posebno napravljene za ovu vrstu. Narednih godina u njih su se uspešno naselile dugorepe sove.

Ohrabreni početnim rezultatima i pomognuti sredstvima Pokrajinskog sekretarijata i Fonda za zaštitu životne sredine, kao i brojnim volonterima i ljubiteljima prirode, do danas je napravljeno i postavljeno preko 100 drvenih kutija za gnežđenje obe vrste na Vršačkim planinama. Monitoringom kutija i mapiranjem teritorija utvrđeno je da se svake godine u ovim veštačkim domovima gnezdi 40-50 parova šumske i 8-12 parova dugorepe sove. Postignuti rezultati su vrlo zadovoljavajući jer smo uspeli da stabilizujemo gnezdeću populaciju šumske i višestruko podignemo broj gnezdećih parova dugorepe sove.

Foto galerija (u pripremi)

Radovi:

1. Vučanović M. (2002): Gnežđenje šumske sove Strix aluco u postavljenim kućicama na Vršačkim planinama. Ciconia 11: 140–144.

2. Vučanović M. (2007): Ekologija šumske sove Strix aluco u periodu gnežđenja na Vršačkim planinama. Ciconia 16: 12-18.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo