Aktivna zaštita kukuvije i kukumavke u Vojvodini (2009-)

Aktivna zaštita kukuvije Tyto alba i kukumavke Athene noctua u Vojvodini (2009-)

Tokom 2009. godine pokrenuli smo širu akciju aktivne zaštite kukuvije i kukumavke na području Vojvodine. Redovnim praćenjem stanja utvrdili smo da sove imaju sve manje dostupnih mesta za gnežđenje, da su mnoge stare zgrade urušene ili se renoviraju, crkveni tornjevi se zatvaraju, na šta je posebno osetljiva kukuvija. Pre svega, akcenat je stavljen na južni Banat gde su naši volonteri postavili po 50 kutija za gnežđenje za obe vrste. Donator kutija bila je kompanija „Knjaz Miloš“.

Praćenje naseljavanja kutija započeto je 2010. godine. Utvrđeno je da su kukuvije zauzele manji broj kutija nego što smo očekivali. Razloge pre svega treba tražiti u uznemiravanju od strane ljudi, ali i kuna belica (Martes foina) koje u ogromnom broju žive u ljudskim naseljima i napuštenim objektima. Kukumavke redovno uzimaju postavljene kutije i dobar deo njihovih mladunaca je prtenovan.

Cilj nam je da ovu akciju proširimo na što veći broj naselja, da je prikažemo širokom krugu meštana i time zajednički doprinesemo opstanku ugroženih sova u naseljima.

 © 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo