Sove u Srbiji: trenutno stanje i potrebe zaštite

Radionica: Sove u Srbiji: trenutno stanje i potrebe zaštite (2008. godine)

NIDSB „Josif Pančić” iz Novog Sada, je uz pomoć Pokrajinskog Sekretarijata za zaštitu životne sredine i održivi razvoj i Društva za zaštitu i proučavanje ptica Vojvodine, organizovao 13. i 14. decembra 2008. u Novom Sadu radionicu „Sove u Srbiji: trenutno stanje i potrebe zaštite”.

Na radionici su bili predstavljeni dosadašnji rezultati istraživanja i aktivne zaštite sova u Srbiji, i imala je za cilj da razmeni iskustva istraživača i zaštitara koji se bave ili su se bavili sovama, da populariše istraživanje i zaštitu ove grupe vrsta i da utvrdi prioritete i strategije za proučavanje, zaštitu i edukaciju javnosti o sovama. Prisustvovalo je više od 70 učesnika, članova i saradnika ornitoloških organizacija u Srbiji i NIDSB „Josif Pančić”, kao i dva predavača iz Mađarske i Bugarske, Akos Klein i Peter Shuruliknov.

Drugi dan radionice obiđena su zimujuća jata utina u Rumi i Sremskoj Mitrovici, a učesnici skupa su posetili SRP „Zasavica“ i nekoliko lokaliteta u okolini rezervata koja predstavljaju lokalno važna staništa za kukuviju, kukumavku i šumsku sovu.

PDFa sa planom skupa© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo