Podsticanje održivog razvoja poljoprivrede u Vojvodini kroz zaštitu utina

Podsticanje održivog razvoja poljoprivrede u Vojvodini kroz zaštitu sova utina (2010-2011. godine)

Centar je tokom 2011. godine realizovao 2 projekta koja su usmerena ka zaštiti sova utina (malih ušara) na prostoru Vojvodine. Prvi projekat, pod nazivom „Podsticanje održivog razvoja poljoprivrede u Vojvodini kroz zaštitu sova utina“ finansirao je Fond za zaštitu životne sredine Republike Srbije iz Beograda. Drugi projekat finansirala je Britanska fondacija „The Rufford Small Grants“ i njegov naziv je “Conservation of Long-eared Owl Asio otus Winter Roosts in the Province of Vojvodina“.

Cilj oba projekta bio je podsticanje održivog razvoja putem usklađivanja zaštite sova koje žive u naseljima Vojvodine i interesa poljoprivrednih proizvođača kojima prenamnožene populacije glodara pričinjavaju značajne štete. Realizacija ovog projekta sprovodila se kroz sledeće aktivnosti: edukaciju interesnih grupa (lokalnog stanovništva, učenika osnovnih i srednjih škola, lovaca, zemljoradnika, medija) o neophodnosti zaštite sova, sprečavanje uništavanja zimovališta sova utina, monitoring zimujućih populacija i istrane sova, izradu i distribuciju promotivno-edukativnog materijala.

Projektne aktivnosti sprovodile su se u 12 naselja opština Kikinda, Zrenjanin i Sombor. Pored toga, program monitoringa zimujućih populacija sova utina, kao dobrih pokazatelja stanja, vršio se na teritoriji cele Vojvodine. U navedenih 12 naselja ostvarena je saradnja sa organima lokalne samouprave i organizacijama od značaja (ekološke NVO, zemljoradničke zadruge, lovačka udruženja, škole, mediji). U ciljnim naseljima Vojvodine postavljene su informativne table koje javnost obaveštavaju o postojanju, značaju i zaštiti zimovališta sova utina.

Postavljanje prvih informativnih tabli

Centar je tokom marta i aprila 2011. godine postavio ukupno 18 informativnih tabli u 18 sela i gradova opština Kikinda, Zrenjanin i Sombor. Cilj postavljanja ovih tabli je informisanje građana o postojanju i značaju zimskih jata sova utina. Aktivnosti su finansirane od strane Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije, Britanske fondacije The Rufford Small Grants Foundation i Opštine Kikinda.

Foto galerija (u pripremi)© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo