Nove table na zimovalištima utina

Centar za zaštitu sova Srbije u januaru 2012. dobio je sredstva od Fonda za zaštitu životne sredine Republike Srbije za realizaciju projekta „Aktivna zaštita sova utina u Vojvodini“. Zahtev za sredstva podneli smo tokom 2011, a rok za realizaciju je kraj 2012 godine.

Planiramo da do kraja godine izradimo i postavimo dodatnih 20 informativnih tabli, koje već krase vojvođanska sela i gradove. Table imaju za cilj da skrenu pažnju lokalnog stanovištva na zimujuće sove i potrebu za njihovom zaštitom. Osim toga, napravićemo i postaviti i 200 korpi od pletenog pruća za gnežđenje sova utina.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo