Međunarodna konferencija o sovama utinama (2011. godine)

Međunarodna konferencija o sovama utinama (in english) (2011. godine)

Međunarodna konferencija o utinama održana je u Kikindi od 1-5. novembra 2011. godine. U fokusu konferencije bile su dve teme: 1) proučavanje i zaštita utina, naročito popis i monitoring zimujućih i gnezdećih populacija; i 2) uspostavljanje programskih aktivnosti u lokalnim zajednicama kroz podizanje svesti stanovištva i razvoj ekoturizma u područjima gde zimuju utine. Na radionici je bio ambiciozan i zabavan program, koji je uključivao četiri dana prezentacija/radionica i jedan dan terenskih obilazaka.

Glavni cilj ove radionice je bio razvijanje međunarodnog protokola za popis i monitoring utina. Ovaj protokol će biti u skladu sa međunarodnim/globalnim naporima na istraživanju i praćenju sova tokom gnežđenja i zimovanja, kao i sagledavanju aspekata za odnos sa lokalnim zajednicama i medijima. Na radionici, učesnici su biti podeljeni u manje timove, a svaki tim je radio na određenom aspektu protokola istraživanja.

Na radionici su predstavljene usmene prezentacije, kao i posteri. Posteri i sadržaji prezentacije se sastojali od tema koje su relevantne za istraživanje, zaštitu, edukaciju javnosti i ekoturizam u vezi sa utinom.

Foto galerija na FB (zbog velikog broja fotografija, foto galerije su podeljene po danima konferencije)

Dan 1.

Dan 2.

Dan 3.

Dan 4.

Dan 5.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo