Ishrana sove kukuvije Tyto alba u Srbiji (2005-)

Ishrana sove kukuvije Tyto alba u Srbiji (2005-)

Od 2005. godine, Centar radi na istraživanju ishrane sove kukuvije širom Srbije metodom prikupljanja i analize gvalica (izbljuvaka). Cilj ovog programa jeste dugoročni monitoring plena kukuvije, praćenje promena u sastavu plena, istraživanje faune sitnih sisara nedovoljno proučenih područja, kao i praćenje stanja životne sredine (zdravstvenog stanja sova i njihovog plena) putem ekotoksikoloških analiza gvalica.

Gvalice kukuvija redovno se sakupljaju na više lokaliteta u zapadnoj Bačkoj, srednjem i južnom Banatu, na području SRP „Zasavica“, kao i u okolini Požege. Prikupljen je izuzetno značajan i obiman materijal za čije obrađivanje i publikovanje su nam potrebne godine napornog rada.

Pozivamo vas da nam se javite ako su vam poznata mesta redovnog zadržavanja sova kukuvija. Takođe, potrebni su nam volonteri i istraživači koji bi sa nama radili na sakupljanju, obradi i publikovanju rezultata istraživanja. Nudimo vam obuku u istraživanju ishrane sova i pomoć prilikom izrade maturskih, diplomskim i poslediplomskih radova.

Radovi:

1. Ružić M, Spremo N, Đurakić M. (2009): Ishrana kukuvije Tyto alba u srednjem Banatu. Ciconia 18: 99-113.

2. Milenković N. (2010): Ishrana kukuvije (Tyto alba, Scopoli 1769) okoline Smedereva. Diplomski rad. Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad.


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo