Zaštita kukuvije i kukumavke u Opštini Srbobran

Zaštita kukuvije Tyto alba i kukumavke Athene noctua u Opštini Srbobran (2012-)

Opština Srbobran nalazi se u srednoj Bačkoj i jedna je od najmanjih u Vojvodini. Čine je samo tri naselja (Srbobran, Nadalj i Turija) i poznata je po visokokvalitetnom zemljištu i poljoprivrednoj proizvodnji. Na žalost, na području ove opštine gotovo da nema prirodnih staništa budući da oranice, naselja i kanali za navodnjavanje zauzimaju gotovo celu površinu. Ovakav raspored  izuzetno je nepovoljan za opstanak živog sveta, a među njima i proređenih vrsta ptica.

Među njima su ugrožene i vrste koje su vekovima živele zajedno i u skladu sa ljudima. Jedna od takvih bića su sove, tačnije dve vrste koje naseljavaju ljudska naseobine: kukuvija (Tyto alba)i kukumavka (Athene noctua). Obe vrste su poznati i efikasni lovci na glodare i insekte koji, ako se prenamnože, mogu naneti velike štete u poljoprivredi i domaćinstvima, a takođe prenositi i opasne zarazne bolesti. Loveći potencijalno štetne organizme, sove nam čine velike usluge budući da na taj način uštede značajna sredstva koja bi bila utrošena na trovanje „štetočina“, pritom čuvajući našu životnu sredinu od preterane upotrebe raznih hemijskih preparata.

Budući da naseljavaju razne ljudski stvorene objekte (tavane na štalama, ambarima, salašima, tornjeve i slično) kukuvija i kukumavka oduvek su zavisile od načina gradnje objekata i životnog stila ljudi. Stare farme, salaši i ekonomije ubrzano nestaju i zamiru, a savremeni način gradnje pomenutim vrstama nikako ne pogoduje. Vrlo malo je pukotina i šupljina (npr. otvorenih tavana) i sve češće su u upotrebi materijali poput stakla ili raznih vrsta plastike i limova, što takođe negativno utiče na rasprostranjenost i život ovih bića. Upotreba intezivnih agrotehničkih mera dodatno ugrožava sove.

Zbog svega navedenog smo uz pomoć lokalnih saradnika tokom 2012. godine uz finansijsku pomoć Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu krenuli smo u realizaciju projekta pod nazivom „Aktivna zaštita dve vrste sova na teritoriji Opštine Srbobran“. Cilj nam je bio da kroz edukaciju dece i lokalnog stanovništva, postavljanje kutija za gnežđenje i štampanjem popularnog propratnog materijala doprinesemo povećanju ekološke svesti i skrenemo pažnju na potrebe zaštite sova, ptica i prirode uopšte. Realizacijom ovog projekta na prostoru Opštine Srbobran kukuvija i kukumavka su dobile novu šansu za opstanak. Osim toga, stečena znanja i veštine višestruko će pomoći da se sličnim aktivnostima doprinese zaštiti populacija ove dve vrste sova na prostoru čitave Srbije. 


© 2010-2015 Centar za zaštitu sova Srbije | Design by Templatemo